Co je to pre-processing?

Každá virtuální simulace se skládá ze 3 částí. Za názvem pre-processing se skrývá hned ta první, kdy vytváříme matematický model zkoumané součásti. Kromě tvorby modelu se v této části nastavují také materiálové vlastnosti produktu, okrajové podmínky a zatížení, kterému bude v realitě vystavena. Druhá část se skládá ze samotného výpočtu a třetí část, zvaná post-processing, sestává z vyhodnocení a interpretace výsledků.
 

Faq

V jakém formátu potřebujeme vstupní data?

K vytvoření virtuálního modelu nebo následné analýze potřebujeme vstupní geometrii.…
více

V jakých oblastech se virtuální simulace používají?

Přestože některé teoretické základy byly známi již stovky let, metody CAE se začaly…
více

Co je to CAE?

Computer aided engineering, v překladu počítačem podporované inženýrství, je metoda…
více

Jak probíhá spolupráce?

Domluvíme si schůzku a do detailu probereme všechny vaše očekávání a požadavky. Na…
více

V čem nám mohou výpočetní analýzy pomoct?

Umožňují simulovat chování daného objektu v reálném provozu bez nutnosti vyrobení…
více

Co je to pre-processing?

Každá virtuální simulace se skládá ze 3 částí. Za názvem pre-processing se skrývá hned…
více

Co je to FE/FV model?

Zkratky pochází z anglického finite element nebo finite volume,…
více