Co je to FE/FV model?

Zkratky pochází z anglického finite element nebo finite volume, tedy konečno-prvkový nebo konečno-objemový model. Jedná se o vytvoření matematického, virtuálního modelu dané součásti metodou diskretizace.

Díky ní, můžeme geometrii součásti převést ve speciálním softwaru na konečný počet prvků (metoda konečných prvků- MKP) nebo objemů (MKO) a tím ji zjednodušit. Na těchto prvcích můžeme dále simulovat a vyhodnocovat různé fyzikální děje, podle toho, co nás u dané součásti zajímá. Procesu tvoření takového modelu se také někdy říká síťování.

Faq

V jakém formátu potřebujeme vstupní data?

K vytvoření virtuálního modelu nebo následné analýze potřebujeme vstupní geometrii.…
více

V jakých oblastech se virtuální simulace používají?

Přestože některé teoretické základy byly známi již stovky let, metody CAE se začaly…
více

Co je to CAE?

Computer aided engineering, v překladu počítačem podporované inženýrství, je metoda…
více

Jak probíhá spolupráce?

Domluvíme si schůzku a do detailu probereme všechny vaše očekávání a požadavky. Na…
více

V čem nám mohou výpočetní analýzy pomoct?

Umožňují simulovat chování daného objektu v reálném provozu bez nutnosti vyrobení…
více

Co je to pre-processing?

Každá virtuální simulace se skládá ze 3 částí. Za názvem pre-processing se skrývá hned…
více

Co je to FE/FV model?

Zkratky pochází z anglického finite element nebo finite volume,…
více